Artur Arakelyan Es Aghjike

8 Մար % Yթ.-ին
21 369 836 Դիտումներ

❗️Producer: Edgar Aleksanyan @DuetroStudio
❗️Phone Number +37455286868
❗️WhatsApp & Viber +37455286888
❗️mail - duetrostudio@gmail.com

Artur Arakelyan Es Aghjike
Music & Lyrics: Artur Arakelyan
Music Producer: " DUETRO " Studio @DuetroStudio
Producer: Edgar Aleksanyan

Special for Jak & Elena


Lyrics - Էս Աղջիկը

Արդեն ավելորդ է ամեն բառ,
Աչքերդ արդեն մատնել են,
Որ քո մեջ սիրուն մի սեր կա
Ու հիմա գիտեմ իմն է նա։
Քո սերը իմ սրտի տոնն է,
Ցերեկ ու գիշերս քոնն է
Ինչքան երջանիկ եմ այսօր,
Մի նոր զգացմունք է անսովոր

Ամեն ինչ փոխվել է,
Դարձել ես դու իմը ,
Այսօր դու, դու իմ տաք, տաք գրկոմ ես։

Էս աղջիկը սիրտս հանել տարելա,
Իմ կյանքը թալանելա,
Սիրելը սովորելա,
Էս աղջիկը սիրտս հանել տարելա,
Իմ կյանքը թալանելա,
Սիրելը սովորելա։

Քո սերը կյանք ու կյանքից թանկ ,
Քո սիրտը նուրբ է վարդից էլ
Քո սերը տաք ու սրտիս տակ,
Ու չեմ կարող էլ համբերել
Այս օրը մեզ համար տոն է,
Ամեն ինչ այսօր հենց քոնն է
Քո համար է այս երկինքը ,
Ուր աստղեր կան լիքը-լիքը։

Ամեն ինչ փոխվել է,
Դարձել ես դու իմը ,
Այսօր դու, դու իմ տաք, տաք գրկոմ ես։

Էս աղջիկը սիրտս հանել տարելա,
Իմ կյանքը թալանելա
Սիրելը սովորելա
Էս աղջիկը սիրտս հանել տարելա,
Իմ կյանքը թալանելա
Սիրելը սովորելա

Քեզ տվել են աստղերը ինձ,
Էլ չեն գողանա իմ մոտից
Ուր էլ դու գնաս ես կգամ,
Ես կգամ հավատա։


Ամեն ինչ փոխվել է,
Դարձել ես դու իմը ,
Այսօր դու, դու իմ տաք, տաք գրկոմ ես։

Էս աղջիկը սիրտս հանել տարելա,
Իմ կյանքը թալանելա
Սիրելը սովորելա
Էս աղջիկը սիրտս հանել տարելա,
Իմ կյանքը թալանելա
Սիրելը սովորելա։

official music video by Artur Arakelyan performing " Es Aghjike " © 2021 Duetro Production @DuetroStudio

AMpluss